ΒΕΛΕΝΗΣ (Georgios VELENIS) Γ. Εμπνευση και δημιουργία στη βυζαντινή αρχιτεκτονική. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 39, p. 67–82, 2018. DOI: 10.12681/dchae.18469. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18469. Acesso em: 27 μαρτίου. 2023.