ΜΑΜΑΛΟΥΚΟΣ (Stavros MAMALOUKOS) Σ. Απο τον σχεδιασμό στην κατασκευή: Ζητήματα εφαρμογής στη βυζαντινή αρχιτεκτονική. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 39, p. 83–98, 2018. DOI: 10.12681/dchae.18470. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18470. Acesso em: 1 απριλίου. 2023.