ΘΕΟΧΑΡΗΣ (Yiannis THEOCHARIS) Γ. Οι πηγές του μαρμάρου στην Αθήνα κατά την ύστερη αρχαιόοτητα. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 39, p. 99–110, 2018. DOI: 10.12681/dchae.18471. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18471. Acesso em: 26 μαρτίου. 2023.