ΒΟΛΤΥΡΑΚΗ (Eleftheria VOLTYRAKI) Ε. Ο ναός της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος (Σώτειρα του Κοττάκη) στην Αθήνα. Νεότερα στοιχεία και παρατηρήσεις. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 39, p. 153–166, 2018. DOI: 10.12681/dchae.18481. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18481. Acesso em: 1 απριλίου. 2023.