ΚΑΠΠΑΣ (Michalis KAPPAS) Μ. Νεότερα για τον ναό του Αϊ Στράτηγου (Ταξιάρχη) παρά την Καστανιά της Μεσσηνιακής Μάνης. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 39, p. 207–224, 2018. DOI: 10.12681/dchae.18491. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18491. Acesso em: 2 απριλίου. 2023.