ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ (Sotiris VOYADJIS) Σ. Τρούλλοι με δεκαεξάπλευρο τύμπανο. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 39, p. 237–250, 2018. DOI: 10.12681/dchae.18560. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18560. Acesso em: 27 μαρτίου. 2023.