ΜΙΣΑΗΛΙΔΟΥ (Anna MISSAILIDIS) Ά. Ο Πύργος στο Πιτυός της Χίου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 39, p. 251–268, 2018. DOI: 10.12681/dchae.18561. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18561. Acesso em: 10 ιουνίου. 2023.