ΠΟΛΥΒΙΟΥ (Miltiadis POLIVIOU) Μ. Η τυπολογία των συνεπτυγμένων Αθωνικών ναών στο Πήλιο κατα την όψιμη Τουρκοκρατία (1700-1881). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 39, p. 269–280, 2018. DOI: 10.12681/dchae.18562. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18562. Acesso em: 27 μαρτίου. 2023.