ΡΑΠΤΗΣ (Κonstantinos Th. RAPTIS) Κ. Θ. Αχειροποίητος Θεσσαλονίκης: Μια επανεξέταση των αφιερωματικών επιγραφών στα ψηφιδωτάτου τριβήλου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 39, p. 281–296, 2018. DOI: 10.12681/dchae.18563. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18563. Acesso em: 5 ιουνίου. 2023.