ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ (Theodora IOANNIDOU) Θ. Διορθώσεις και νέες αναγνώσεις κτητορικών επιγραφών σε ναούς του εργαστηρίου του κρητικού ζωγράφου Ιωάννου Παγωμένου (πρώτο μισό του 14ου αιώνα). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 39, p. 329–346, 2018. DOI: 10.12681/dchae.18566. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18566. Acesso em: 27 μαρτίου. 2023.