ΑΣΠΡΑ-ΒΑΡΔΑΒΑΚΗ (Mary ASPRA-VARDAVAKI) Μ. Η λατρευτική εικόνα του πρωτομάρτυρα Στέφανου στη μονή του Σινά. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 39, p. 347–356, 2018. DOI: 10.12681/dchae.18571. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18571. Acesso em: 27 μαρτίου. 2023.