ΑΧΕΙΜΑΣΤΟΥ-ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΥ (Myrtali ACHEIMASTOU-POTAMIANOU) Μ. Παναγία Οδηγήτρια και τρεις Ιεράρχες. Αμφιπρόσωπη εικόνα του Βυζαντινού Μουσείου Αθηνών. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 39, p. 357–374, 2018. DOI: 10.12681/dchae.18572. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18572. Acesso em: 1 απριλίου. 2023.