ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ(Euthymios N. TSIGARIDAS) Ε. Ν. Αμφίγραπτη εικόνα στο βυζαντινό μουσείο Καστοριάς. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 39, p. 375–386, 2018. DOI: 10.12681/dchae.18573. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18573. Acesso em: 27 μαρτίου. 2023.