ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ (Alexandros ANAGNOSTOPOULOS) Α. Εικόνα του Χριστού Μεγάλου Αρχιερέα στη μονή Ρουσάνου Μετεώρων αποδιδόμενη στον Θεοφάνη τον Κρήτα. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 39, p. 387–398, 2018. DOI: 10.12681/dchae.18574. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18574. Acesso em: 27 μαρτίου. 2023.