ΣΤΡΑΤΗ (Angeliki STRATI) Α. Η ζωγραφική του Δαβίδ του Σελενιτσιώτη στον ναό του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Καστοριά (1727). Σχόλια και παρατηρήσεις. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 39, p. 399–414, 2018. DOI: 10.12681/dchae.18576. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18576. Acesso em: 1 απριλίου. 2023.