ΠΑΝΣΕΛΗΝΟΥ (Nafsika PANSELINOU) Ν. Τρίπτυχο με την παράσταση της Παναγίας Ρόδον το Αμάραντον και Αγίων. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 39, p. 415–426, 2018. DOI: 10.12681/dchae.18577. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18577. Acesso em: 27 μαρτίου. 2023.