ΛΙΑΚΟΣ Δ. Παρατηρήσεις σε παναγιάρια της μονής Βατοπεδίου (14ος-16ος αιώνες). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 39, p. 427–438, 2018. DOI: 10.12681/dchae.18578. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18578. Acesso em: 1 απριλίου. 2023.