ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ (Aggeliki Stavropoulou) Α. Μυρτάλη Αχειμάστου-Ποταμιάνου, Οἰ τοιχογραφίες τοῦ ἔτους 1414 στὴ μονὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς τοῦ Βίκου στὸ Ζαγόρι τῆς Ἠπείρου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 39, p. 458–460, 2018. DOI: 10.12681/dchae.18581. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18581. Acesso em: 26 μαρτίου. 2023.