ΒΟΚΟΤΟΠΟΥΛΟΣ (Panayotis L. VOCOTOPOULOS) Π. Λ. Χαράλαμπος Mπούρας, 17 Ἰουλίου 1933 ‒ 27 Ἰουλίου 2016. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 39, p. 1–4, 2018. DOI: 10.12681/dchae.18850. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/18850. Acesso em: 26 μαρτίου. 2023.