ΣΥΘΙΑΚΑΚΗ (Vassiliki SΥΤΗΙΑΚΑΚΙ) Β. Προκαταρκτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της αρχαιολογικής έρευνας στον ναό του Αγίου Τίτου Γόρτυνας κατά τα έτη 2013-2015. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 40, p. 61–86, 2019. DOI: 10.12681/dchae.21809. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/21809. Acesso em: 24 μαρτίου. 2023.