ΣΤΡΑΤΗ (Angeliki STRATI) Α. Άγνωστες φορητές εικόνες του ζωγράφου Ιωάννη, γιου του Θεοδώρου, από τη Γράμμοστα, στην Καστοριά. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 40, p. 299–323, 2019. DOI: 10.12681/dchae.21835. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/21835. Acesso em: 9 ιουνίου. 2023.