ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Anastasia VASSILIOU) Α. Πρώιμη γραπτή κεραμική με πράσινο και καστανό χρώμα από το μεσοβυζαντινό Άργος. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 40, p. 373–400, 2019. DOI: 10.12681/dchae.21853. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/21853. Acesso em: 24 μαρτίου. 2023.