ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ (Pagona PAPADOPOULOU) Π. Παγώνα Παπαδοπούλου, «Βασιλική Πέννα, Ο θησαυρός Θήρα/1910: Μια συμβολή στην ιστορία της Μέσα Γωνιάς (στα αγγλικά). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 40, p. 448–450, 2019. DOI: 10.12681/dchae.21867. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/21867. Acesso em: 24 μαρτίου. 2023.