ΚΑΠΠΑΣ (Michalis KAPPAS) Μ.; ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ (Giorgos FOUSTERIS) Γ. Απεικονίσεις ἁγίου Λέοντος τοῦ νέου τοῦ ἐν Μεθώνῃ λάμψαντος: Η διάδοση της τιμής ενός αγίου στην υστεροβυζαντινή Πελοπόννησο και τη βενετική Κρήτη. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 42, p. 93–128, 2023. DOI: 10.12681/dchae.32389. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/32389. Acesso em: 5 ιουνίου. 2023.