ΔΗΛΕ (Nancy DILE) Ν. Από την Κύπρο στην Κίμωλο. Εικόνα Δέησης με τον Χριστό πλαισιωμένο από τον άγιο Ανδρόνικο και την αγία Αθανασία . Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 42, p. 277–302, 2023. DOI: 10.12681/dchae.32433. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/32433. Acesso em: 5 ιουνίου. 2023.