ΜΠΟΥΡΑΣ Χ. Η αρχιτεκτονική της Παναγίας του Μουχλίου στην Κωνσταντινούπολη. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 26, p. 35–50, 2011. DOI: 10.12681/dchae.426. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4126. Acesso em: 15 ιουνίου. 2024.