ΣΕΜΟΓΛΟΥ Α. Ο καλλιτεχνικός «δυϊσμός» στην εντοίχια εκκλησιαστική ζωγραφική του 16ου αιώνα στην Ελλάδα. Συμβολή στη μελέτη του γραπτού κοσμήματος. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 22, p. 287–296, 2011. DOI: 10.12681/dchae.312. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4179. Acesso em: 24 μαρτίου. 2023.