ΓΚΙΟΛΕΣ Ν. Οι Δέκα Άγιοι Μάρτυρες των Μεγάρων, η εποχή επανεμφάνισής τους και τα κατάλοιπα των παλαιοχριστιανικών μαρτυρίων τους. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 23, p. 83–98, 2011. DOI: 10.12681/dchae.345. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4194. Acesso em: 24 φεβρουαρίου. 2024.