ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Μ. Οι γραμματικές γνώσεις των ζωγράφων. Ένα παράδειγμα σχετικού προβληματισμού από τη Μάνη. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 24, p. 185–194, 2011. DOI: 10.12681/dchae.378. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4223. Acesso em: 12 αυγούστου. 2022.