ΣΚΩΤΤΗ Τ.-Π. Το όραμα του προφήτη Ησαΐα στο ψαλτήριο Βατοπεδίου 760 και η απεικόνιση του θέματος την εποχή των Κομνηνών. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 28, p. 181–192, 2011. DOI: 10.12681/dchae.585. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4332. Acesso em: 16 ιουνίου. 2024.