ΞΑΝΘΑΚΗ Θ. Ο θεομητορικός κύκλος στον ναό της Αγίας Ματρώνας στην Κίμωλο. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 29, p. 169–184, 2011. DOI: 10.12681/dchae.618. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4359. Acesso em: 14 ιουνίου. 2024.