ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ Ν. Ο Greco του Antonio Palomino. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 29, p. 185–194, 2011. DOI: 10.12681/dchae.619. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4360. Acesso em: 3 οκτωβρίου. 2023.