ΜΠΟΥΡΑΣ Χ. Μνείες οικοδομών, μαστόρων και κατασκευαστών στο μέσο και το ύστερο Βυζάντιο. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 31, p. 11–16, 2011. DOI: 10.12681/dchae.665. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4396. Acesso em: 15 ιουνίου. 2024.