ΒΑΣΙΛΑΚΗ-ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Α. Εικονομαχικές εκκλησίες στη Νάξο (πίν. 11-21). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 3, p. 49–74, 1964. DOI: 10.12681/dchae.737. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4448. Acesso em: 7 οκτωβρίου. 2022.