ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ - ΜΠΟΥΡΑ Λ. Ο εξωνάρθηκας του καθολικού του Οσίου Λουκά Φωκίδος (πίν. 3-14). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 6, p. 13–28, 1972. DOI: 10.12681/dchae.806. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4503. Acesso em: 27 ιουνίου. 2022.