ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ Ν. Β. Ο ναός του Άϊ-Λέου εις το Μπρίκι της Μάνης (πίν. 43-52). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 6, p. 146–168, 1972. DOI: 10.12681/dchae.812. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4509. Acesso em: 26 ιουνίου. 2022.