ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Α. Φύλλα εικονογραφημένου κώδικος της Αποκαλύψεως (πίν. 57-63). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 6, p. 180–190, 1972. DOI: 10.12681/dchae.814. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4511. Acesso em: 25 ιουνίου. 2022.