ΣΩΤΗΡΙΟΥ Μ. Προβλήματα της εικονογραφίας του τρούλλου του ναού Αγ. Γεωργίου Θεσσαλονίκης (πίν. 65-70). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 6, p. 191–204, 1972. DOI: 10.12681/dchae.815. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4512. Acesso em: 28 ιουνίου. 2022.