ΜΟΥΡΙΚΗ Ν. Oι βυζαντινές τοιχογραφίες των παρεκκλησίων της σπηλιάς Πεντέλης (πίν. 20-44). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 7, p. 79–119, 1974. DOI: 10.12681/dchae.831. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4520. Acesso em: 22 απριλίου. 2024.