ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. E. Παραστάσεις εκκλησιών της Κωνσταντινούπολης, της Βενετίας και της Κρήτης σε φορητές μεταβυζαντινές εικόνες (πίν. 35-42). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 10, p. 181–198, 1981. DOI: 10.12681/dchae.907. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4569. Acesso em: 19 αυγούστου. 2022.