MOURIKI, D. Το εικονογραφικό θέμα του προσωπείου στις τοιχογραφίες του Μυστρά. Πολιτισμικές απηχήσεις ενός κλασικού εικονογραφικού θέματος στην ύστερη βυζαντινή ζωγραφική (πίν. 83-94). Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 10, p. 307–338, 1981. DOI: 10.12681/dchae.914. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4576. Acesso em: 19 αυγούστου. 2022.