ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Ι. E. Η Παναγία της Λειβαδιάς. Μια άγνωστη εκκλησία του 11ου αι. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 12, p. 305–328, 1986. DOI: 10.12681/dchae.956. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4606. Acesso em: 20 αυγούστου. 2022.