ΜΗΛΙΤΣΗ-ΚΕΧΑΓΙΑ Ε. Άγιος Νικόλαος στο Καμπινάρι Πλάτσας στη Μάνη. Παρατηρήσεις στο γλυπτό διάκοσμο του τέμπλου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 33, p. 105–118, 2014. DOI: 10.12681/dchae.1238. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4818. Acesso em: 13 ιουλίου. 2024.