ΓΕΡΟΓΙΩΡΓΗ Σ. Επένδυση εικόνας της Αγίας Παρασκευής στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 33, p. 323–332, 2014. DOI: 10.12681/dchae.1257. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4837. Acesso em: 19 ιουνίου. 2024.