ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ Α. Ομιλία του κ. Αδαμαντίου περί των ψηφιδωτών του ναού Δαφνίου. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 2, n. 1-2, p. 75–79, 2013. DOI: 10.12681/dchae.1303. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4855. Acesso em: 14 αυγούστου. 2022.