ΣΤΡΑΤΗΣ Ε. Γ. Η Ιερά Μονή του Τιμίου Προδρόμου παρά τας Σέρρας. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 3, n. 1-2, p. 3–14, 2013. DOI: 10.12681/dchae.1315. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4862. Acesso em: 10 αυγούστου. 2022.