ΓΟΥΔΑΣ Μ. Βυζαντιακά γράμματα της εν Άθω Ιεράς Μονής Βατοπεδίου. Ορισμός του δεσπότου Δημητρίου του Παλαιολόγου. Απολυθείς κατά μήνα Ιούλιον της Ι’ ινδικτιώνος του 6970=1462 έτους. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 3, n. 1-2, p. 35–48, 2013. DOI: 10.12681/dchae.1317. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4864. Acesso em: 26 ιουνίου. 2022.