ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Μ. Π. Περί των κοττιστών ήτοι των κυβιστών παρά Βυζαντινοίς. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 3, n. 1-2, p. 67–76, 2013. DOI: 10.12681/dchae.1320. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4867. Acesso em: 7 ιουλίου. 2022.