ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ Μ. Π. Περί της μη τελέσεως γάμων τον Μάϊον. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 3, n. 1-2, p. 77–78, 2013. DOI: 10.12681/dchae.1321. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4868. Acesso em: 3 ιουλίου. 2022.