ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΧΑΕ). Βιβλιογραφία. Δελτίον της Χριστιανικής Αρχαιολογικής Εταιρείας, [S. l.], v. 3, n. 1-2, p. 83–89, 2013. DOI: 10.12681/dchae.1323. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/deltion/article/view/4870. Acesso em: 4 ιουλίου. 2022.